Stamveg langs Sørfjorden og over Vidda

Rv. 13 gjennom Oddadalen og rv. 7 over Hardanger-vidda kan verta stamvegar frå 1. januar 2004.