Staff Only?

Det er med undring og ei aning kvalme ein kveld etter kveld får Tor Erling Staff på skjermen, stadig like ivrig etter å kjempe for rettferd for dei tiltalte i Holmlia-drapet, og dei som vart skulda for rasistisk hets mot Beheim Karlsen. Han gjev inntrykk av stor bekymring for om klientane hans får eit rettferdig oppgjer.