Flytter ikke Beheim Karlsen-saken

Gulating lagmannsrett skal behandle spørsmålet om flytting av Beheim Karlsen-saken fra Sogndal. Sorenskriveren i Indre Sogn har avslått flytting og sendt saken videre.