Barsel etter «Klar deg selv»-metoden!!

Jeg viser til nylig innslag i NRK og BT angående barselopphold på det såkalt barselloftet.