«Kor er Redningsselskapet?»

Jeg viser til innlegg i Bergens Tidende for 22.12.00 under ovennevnte overskrift.