Endringar frå årsskiftet

Alt frå neste årskifte, vil det verta store endringar i fylkeskommunane. Då skal etter planen staten overta ansvaret for all sjukehusdrift og spesialisthelsetenesta.