Anmeldelse mot politijurist henlagt

Anmeldelsen mot politiadjutant Helge Vigerust i Bergen for brudd på taushetsplikten er henlagt, men henleggelsen er klaget inn til Riksadvokaten.