Dialog med innvandrermiljøene

Den senere tid har vi fått mange avsløringer om kvinneunder-trykkelse, kjønnslemlestelse, tvangsgifte og æresdrap i flere av innvandrermiljøene.