Strøkene i Bergen

Jeg har med interesse fulgt med i Bergens Tidendes serie om Strøkene. Det er meget positivt at BT har fulgt opp ideen om å slå et slag for de gamle bystrøkene i Bergen.