Løshunder plager villrein

Løshunder kan være en plage for villreinen i populære turområder i påskefjellet.