Samordning av AFP med gavepensjon

Nok en gang viser regjeringen at de ikke skjønner noe av industriens situasjon i Norge.