Når Norge dumper lønninger

Det er i ferd med å bli avdekket at norske arbeidsgivere systematisk dumper lønninger for utenlandsk arbeidskraft. Det kalles sosial dumping, skriver Tron Strand.