Nytt studentsenter

Studentsentret ble bygget på slutten av 60-tallet. Bygget er oppført med så dårlige kvaliteter at allerede nå, bare vel 30 år etter oppførelsen, må bygget rives.