Globalisering av grådigheit

Sogn og Fjordanes beste 1500-meterløpar gjennom tidene, Einar Førde, gjer seg i sitt siste innlegg i BT 11.12. tankar om globalisering av kapitalen. Han knyter liberaliseringa av verdshandelen opp mot individuell fridom og auka velstand for den enkelte, men verkar samstundes litt resignert i forhold til privatiseringshastverket.