Trygge vann 2. juledag

Mildværet kan gjøre at situasjonen kan bli endret, og publikum bør følge med i den lokale skiltingen ved vannene.