Rasering av parken langs Storelungeren?

På orienteringsmøtet om bybanen for Bergenhus bydel 11.12. møtte 20-30 personer, hvorav halvparten var berørte grunneiere fra Fløen. Vi var alle engstelige for å måtte avstå grunn, støyplager etc. Men vi skulle få andre ting å bekymre oss over i tillegg.