Skutt blir den...

Har Bergen Politidistrikt historisk minne/hugs? Hugsar dei plakatane frå den tida Noreg var okkupert og nazistyrt: «Skutt blir den som...»?