Streikerett og Stabel-utvalget

Bergens Tidende kommenterer på lederplass 9. september flertallet i Stabel-utvalget sitt forslag om å avvikle streikeretten for små og mellomstore fagforbund.