Gransker Sælevik-saken

Rutinene ved Hordaland politidistrikt kan bli endret. Politimester Drægebø har nedsatt en hurtigarbeidende gruppe som skal granske distriktets håndtering av Sælevik-saken.