Har Søviknes gjort noe galt?

Jeg vil starte dette innlegget med å si at jeg ikke er medlem av Fremskrittspartiet, har aldri vært medlem og har heller ingen andre forbindelser som knytter meg til partiet.