Platon ut av politikken

I februar neste år går dramatikaren og essayisten Václav Havel av som president i den tsjekkiske republikken. Nå tek dei profesjonelle politikarane over styringa også der. Heller ikkje her synest det lenger å vere plass for intellektuelle og kunstnarar i politikken.