Mediemangfaldet i Hordaland i fare?

Dersom Stortinget vedtek at medieeigarskap regionalt ikkje skal regulerast, har det samtidig sagt det er i orden med privat mediemonopol i Hordaland, skriv direktør Sigve Gramd i Eierskapstilsynet. Det fremjar verken ytringsfridomen eller mediemangfaldet.