Gratis og uavhengig høyere utdanning

Olav Kobbeltveit har i BT mandag 29. september en interessent kommentar om Ryssdal-utvalgets innstilling til en ny organisering av universitetene, med tilhørende reformforslag.