Til glede for folk flest

Den norske stats økonomi er i en særstilling de fleste land kun kan misunne oss. Bare for inneværende år vil den norske Stat trolig få et overskudd på mer enn 150 milliarder kroner.