Oppklaring om kollektivmidlar og terminalbygg

Bergens Tidende har i ein artikkel den 5. februar og på leiarplass den 7. februar teke for seg bruken av ei ekstraløyving på 15 mill. kroner til kollektivtiltak i Bergens-området.