- Dødsfrykten er reell

Bistandsadvokat Roar Vegsund vurderer fortløpende hvilke tiltak som skal iverksettes for å ivareta Somayehs sikkerhet. Hennes dødsfrykt er avgjort reell, sier Vegsund.