De menige fortviler

De vernepliktige ved Haakonsvern fortviler over at de er fratatt et viktig fritidssyssel.