Krig eller fred i Irak?

Betyr det fred og mindre lidelse at sosialisten og diktatoren i Irak, som undertrykker sitt folk, kaster dem som er uenig med ham i fengsel, gasset dem i hjel, og truer sine naboer, skal få fortsette som han gjør uten at verdenssamfunnet reagerer?