- Vegrer seg mot å behandle misbrukte barn

Misbrukte barn risikerer å ikke få hjelp fordi helsepersonell ikke orker å forholde seg til voldtatte barn.