Når angrep blir Høyres forsvar!

Min kollega på hordalandsbenken - stortingsrepresentant Silja Ekeland Bjørkly - har gitt meg et tilsvar på min kommentar til regjeringens «skryteliste».