- Total omsorgssvikt

Redd Barna refser Norges behandling av asylbarn. «Total omsorgssvikt» er konklusjonen.