Åpen stortingshøring om Vestlands-veier

Det er ikke dårlig standard på vestlandsveier som førstkommende mandag kommer til å oppta Stortinget, men kritikkverdig veiplanlegging og vill-ledende kalkyler.