Vondsinna og usannferdig skandalejournalistikk

Søndag den 2. mars hadde Bergens Tidende ein tosiders artikkel over temaet importbruder.