Kupp i DLF?

En Trond Johansen, som kaller seg «ledelsen i DLF?» går i BT 2. juni til angrep på grunnlegger av DLF, Tor Ingar Østerud og valgt formann i 1996 i DLF, Runar Henriksen, og kaller revitaliseringen av DLF i dag for et kupp?!