Kreativitet til hele landet

Ved å arbeide med kreativ problemløsning skal lærere over hele landet kurses i å jobbe med elevenes følelser.