Atomtransport

Miljøvernminister Børge Brende bebuder nå protestaksjoner mot en eventuell transport av brukt reaktorbrensel langs norskekysten til Nord-Russland. Som kjent har russerne planer om å ta hånd om brukt kjernebrensel og høyaktivt avfall fra andre land. Brendes uro går på konsekvensene av et mulig transporthavari utenfor norskekysten.