Færre barn og større skilnader

Tallet barnefødslar på vestlandet vil synke bratt i tiåret framover. Vi blir meir ulike, og den typiske tobarnsfamilien er på retur.