Bravo, Os klarer det!

Høyre og Fremskrittspartiet med Søviknes i spissen vil effektivisere tjenestetilbudet og tilpasse det til kommunens økonomi uten å øke det kommunale skatte- og avgiftsnivået.