Flere kvinner inn i styrene

I den senere tid har det vært fokusert mye på kvinnelige ledere, og Bergens Tidende har spandert lederartikkelen to ganger til å belyse dette temaet.