Treng 300 ekstra-millionar

Helse Vest har bedt staten om ei tilleggsløyving på 300 millionar kroner i år.