Både og, herr finansbyråd?

Finansbyråd Trond Tystad minner ikke så rent lite om bjørnen fra Hundremeterskogen når han vil spare penger ved å frata bydelene styringen med barnehager og skoler, skriver journalist Kari Pedersen.