Er kvinner løskatter?

Først vil jeg gi ros til journalist Jan Stedje, samt redaksjonen i BT for at denne saken har fått stor oppmerksomhet. Dette har vært medvirkende til at jeg har fått svar i min egen sak, samt at tusenvis av andre fedre kan få bekreftet/avkreftet sitt farskap.