Ingen Ap-troverdighet etter gassvedtak

Arven etter Stoltenbergs Ap-regjering blir forsterkede miljøproblemer for kommende generasjoner.