Sjukepleiarstreik

LÆRARANE GREIDDE å løfta lønssoppgjeret opp på eit politisk nivå med pene utteljingar i 2000 og 2001. Det er tvilsamt om sjukepleiarane greier same kunststykket - attpå til med ny tariffomgang i vente til våren.