Gigantbrenneri trass bygdemotstand

Planane for det enorme forbrenningsanlegget i Fitjar blir ikkje trekt tilbake, trass massiv lokal motstand.