Samme sak - to lønnsverdener

Hver av forsvarerne til de tiltalte i Åsane-saken fikk mer i salær i denne ene rettssaken enn aktor Gert Johan Kjelbys totale likningsinntekt i år 2000.