Øvrigheten og «Sleipner»

Det sies at nordmenn er født med ski på beina. For store deler av befolkningen ville det være minst like dekkende å si at nordmenn er født i båt. Å kunne gjøre seg nytte av båt har vært en forutsetning for å skaffe seg livsgrunnlag langs kysten så lenge det har bodd folk her.