- Signatur framtidsretta

Kritikarane av NSB sine nye krengetog, forsynt med Signatur på sidene, fekk vatn på mølla då eit togsett av denne typen køyrde seg fast i snøen praktisk talt inne på Finse stasjon laurdag.