Normans «blanke våpen»

Statsråd Normans utfall i BT 8.12 krever et svar. Vi skal ikke gå inn på bortforklaringene av ventelønnssaken.