Statsbudsjettet

Da forslag til statsbudsjettet for 2003 ble offentliggjort fant jeg ut at uten oljeinntekter ville Norge i 2003 få et underskudd på over 30 milliarder kroner, noe som statsministeren senere har bekreftet.